Brazília 2016. augusztus 14-től alkalmazza a külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének (felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, 1961. október 5. napján kelt egyezményt (Apostille egyezmény).

2016. augusztus 14-től a brazil Külügyminisztérium nem hitelesít olyan dokumentumokat, amelyek az Apostille egyezmény részes államaiban – így Magyarországon – kerülnek felhasználásra. Ennek megfelelően szükségtelenné válik az iratok diplomáciai felülhitelesítése is a nagykövetségen, illetve a főkonzulátuson. E naptól a szükséges hitelesítéseket a szövetségi tagállami fővárosok kijelölt felsőbíróságai, illetve anyakönyvi és közjegyzői hivatalai végzik.

A hivatalok felügyeletét az Országos Igazságügyi Tanács (CNJ) látja el. A CNJ 2016. 06. 22-én kelt, 228. sz. határozata szerint augusztus 14-től az Apostille egyezmény részes államaiban felhasználásra kerülő brazil okiratok hitelesítésére kizárólag Apostille tanúsítvány kiadásával kerülhet sor. Ettől a naptól az ugyanezen államok hatóságai által kiállított, Apostille igazolással ellátott okmányokat – ide értve az augusztus 14. előtt kelt okmányokat is – minden brazil hatóság köteles elfogadni. Ennek megfelelően a Magyarországon kiállított okiratok brazíliai elfogadásához az iratokat magyar Apostille tanúsítvánnyal kell ellátni. (A brazil hatóságok 2017. február 14-ig még elfogadják a részes államok hatóságainak hitelesítésével és brazil diplomáciai felülhitelesítéssel ellátott okmányokat is.)

A brazil bírósági okiratok Apostille tanúsítvánnyal történő ellátását a kijelölt felsőbíróságok, az anyakönyvi és közjegyzői okiratok Apostille tanúsítvánnyal történő ellátását a kijelölt anyakönyvi és közjegyzői hivatalok végzik, illetékességi körüknek megfelelően, a CNJ előzetesen kiadott engedélye alapján. Az engedéllyel rendelkező hivatalok listája folyamatosan frissül, és hozzáférhető a CNJ honlapján a Cartorios Autorizados menüpont alatt.

A háromnyelvű (portugál, angol, francia) Apostille tanúsítvány kiadása elektronikus rendszer segítségével történik. Az így elkészített igazolást biztonsági papírra kinyomtatva adják ki, hozzáfűzik az igazolt okmányhoz, aláírással és pecséttel látják el. Az igazolás tartalmazza a szükséges információt ahhoz, hogy eredetisége elektronikus úton is ellenőrizhető legyen.