Hazai anyakönyvezés

1. Születés, házasságkötés, házasság felbontása, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése, haláleset stb.

A magyar állampolgárokat érintő, külföldön történt anyakönyvi eseményeket – születés, házasságkötés, házasság felbontása, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése, haláleset – Magyarországon is anyakönyveztetni kell.

Az anyakönyvezéshez kapcsolódó szabályokat jelenleg az alábbi jogszabályok tartalmazzák:

 • az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény;
 • az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet;
 • Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) Negyedik könyve;
 • a nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi XXVIII. törvény.

Az anyakönyvezést Budapest Főváros Kormányhivatala Hazai Anyakönyvi Osztály 2. végzi Budapesten.

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy az anyakönyvezéshez az eredeti (Cartorio-ban kiállított) anyakönyvi kivonat (születési-, házassági anyakönyvi kivonat, jogerős bírói ítélet, stb.) brazil Apostille tanúsítvánnyal és hiteles magyar fordítással történő benyújtása szükséges. Az eljáráshoz ugyanis az illetékes hatóság másolatot nem fogad el és az anyakönyvezéshez benyújtott anyakönyvi kivonatokat nem adja vissza. Ezért a magyarországi anyakönyvezés céljából javasoljuk a kivonat másodpéldányának („segunda via”) a beszerzését.

A külföldön történt anyakönyvi esemény hazai anyakönyvezésére vonatkozó kérelmet be lehet nyújtani a személyesen a külképviseleten, továbbá a magyarországi lakóhely szerint illetékes polgármesteri hivatal anyakönyvvezetőjénél is, aki a kérelmet ugyancsak a fenti illetékes hatóságnak terjeszti fel.

Kérjük, hogy a kérelem beadása előtt telefonon egyeztessen a Brazíliavárosi Nagykövetséggel vagy a Sao Pauló-i Főkonzulátussal.

A) Születés hazai anyakönyvezése

A kérelemhez szükséges mellékletek házasságban született gyermek esetén:

 • kitöltött adatlap;
 • eredeti brazil születési anyakönyvi kivonat brazil Apostille tanúsítvánnyal és hiteles magyar fordítással ellátva;
 • a szülők magyar hatóság által kiállított házassági anyakönyvi kivonata;
 • mindkét szülő személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmány (pl. személyi igazolvány vagy útlevél);
 • a magyar szülő állampolgárságát igazoló okirata (érvényes vagy egy évnél nem régebben lejárt magyar útlevél vagy magyar személyazonosító igazolvány, vagy 3 évnél nem régebben kiállított állampolgársági bizonyítvány, vagy honosítási okirat);
 • amennyiben a gyermek házasságon kívül született, és nem is kíván senki apai elismerő nyilatkozatot tenni, akkor csak az anya jelenléte szükséges, és nem kell mellékelni házassági anyakönyvi kivonatot.

Amennyiben a szülők nem házasok, és a gyermeket az apa el kívánja ismerni, teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot kell tenni.

A kérelemhez szükséges mellékletek:

 • jegyzőkönyv apai elismerő nyilatkozatról megszületett gyermekre;
 • eredeti brazil születési anyakönyvi kivonat brazil Apostille tanúsítvánnyal és hiteles magyar fordítással ellátva;
 • mindkét szülő személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmányok (pl. személyi igazolvány vagy útlevél);
 • mindkét szülő személyes jelenléte szükséges;
 • az anya családi állapotát igazolni szükséges, amennyiben családi állapota nem hajadon.

B) Házasság hazai anyakönyvezése

A kérelemhez szükséges mellékletek:

 • kitöltött adatlap;
 • eredeti brazil házassági anyakönyvi kivonat brazil Apostille tanúsítvánnyal és hiteles magyar fordítással ellátva;
 • a magyar fél születési anyakönyvi kivonatának másolata;
 • a házastársak személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmányok;
 • a magyar házastárs állampolgárságát igazoló okirata;
 • a házastársak korábbi házasságának felbontását igazoló jogerős bontóítélet, házassági anyakönyvi kivonat, az előző házastárs elhunyta esetén halotti anyakönyvi kivonata.

Abban az esetben, ha a magyar állampolgár külföldön történt válása Magyarországon még nem került bejegyzésre, a következő házasság anyakönyvezésére csak a válás hazai anyakönyvezését követően kerül sor; e két kérelem azonban egyszerre is benyújtható.

C) Házasság felbontásának hazai anyakönyvezése

A kérelemhez szükséges mellékletek:

 • kitöltött adatlap;
 • a házasságkötésről kiállított magyar házassági anyakönyvi kivonat;
 • a házasság felbontásáról szóló jogerős bontóítélet brazil Apostille tanúsítvánnyal és hiteles magyar fordítással ellátva;
 • abban az esetben, ha a külföldön kötött házasság korábban Magyarországon nem került anyakönyvezésre, a válás bejegyzése előtt az erre vonatkozó kérelmet is be kell nyújtani;
 • a kérelmező személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmányok (pl. személyi igazolvány vagy útlevél).

D) Haláleset hazai anyakönyvezése

A kérelemhez szükséges mellékletek:

 • kitöltött adatlap;
 • eredeti brazil halotti anyakönyvi kivonat brazil Apostille tanúsítvánnyal és hiteles magyar fordítással ellátva;
 • az elhunyt magyar születési anyakönyvi kivonata;
 • az elhunyt magyar állampolgárságának az igazolása (érvényes, vagy legfeljebb egy éve lejárt magyar útlevél, vagy érvényes magyar személyi igazolvány, illetőleg három évnél nem régebben kiállított magyar állampolgársági bizonyítvány, honosítási okirat);
 • az elhunyt családi állapotának igazolása (pl. házassági anyakönyvi kivonat, jogerős bírósági ítélet, elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata).

A magyarországi illetékes hatóság elérhetősége anyakönyvezési ügyekben:

Budapest Főváros Kormányhivatal

Hazai Anyakönyvi Osztály 2.

Honlap: www.kormanyhivatala.hu/hu/budapest

Cím: 1075 Budapest, Károly krt. 11.

Telefonszám: +36 (1) 323-31-76

E-mail cím: hazaianyakonyv@bfkh.gov.hu

E) Bejegyzett élettársi kapcsolat hazai anyakönyvezése

A kérelemhez szükséges mellékletek:

 • kitöltött adatlap;
 • eredeti brazil okirat a bejegyzett élettársi kapcsolatról brazil Apostille tanúsítvánnyal és hiteles magyar fordítással ellátva;
 • a magyar fél születési anyakönyvi kivonatának másolata;
 • a bejegyzett élettársi kapcsolat előtti elvált vagy özvegy családi állapotot igazoló dokumentumok;
 • az élettársak személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmányok;
 • külföldi állampolgárságú félnek a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését megelőző családi állapot igazolása (az igazolást brazil Apostille tanúsítvánnyal és hiteles magyar fordítással kell ellátni).

2. Névváltoztatás

A) Születési név változtatása

A születési név megváltoztatása a vezetéknév és/vagy a keresztnév megváltoztatását jelenti. Erre minden magyar állampolgárnak lehetősége van. A kérelem elbírálása Budapest Főváros Kormányhivatalának illetékes főosztályán történik, a külképviselet kizárólag közreműködői szerepet tölt be ezekben az ügyekben.

A kérelem benyújtására kizárólag személyesen kerülhet sor előzetes időpont egyeztetést követően.

A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok:

 • kitöltött adatlap;
 • eredeti magyar születési anyakönyvi kivonat;
 • a magyar állampolgárságot igazoló okirat (érvényes, vagy egy évnél nem régebben lejárt magyar útlevél, vagy magyar személyazonosító igazolvány, vagy 3 évnél nem régebben kiállított állampolgársági bizonyítvány, vagy honosítási okirat);
 • családi állapotot igazoló okirat (pl. házassági anyakönyvi kivonat, jogerős bírósági ítélet, házastárs halotti anyakönyvi kivonata).

B) Házassági névviselési forma megváltoztatása

A házasságban élő magyar állampolgárnak a házasság fennállása alatt, illetve a házasság megszűnését követően is lehetősége van a házassági nevének a megváltoztatására a jogszabályban előírt házassági névviselési formák valamelyikével.

A kérelem benyújtására kizárólag személyesen kerülhet sor a külképviseleten előzetes időpont egyeztetést követően.

A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok:

 • kitöltött adatlap;
 • eredeti magyar születési anyakönyvi kivonat;
 • eredeti házassági anyakönyvi kivonat;
 • a magyar állampolgárságot igazoló okirat (érvényes, vagy egy évnél nem régebben lejárt magyar útlevél vagy magyar személyazonosító igazolvány, vagy 3 évnél nem régebben kiállított állampolgársági bizonyítvány, vagy honosítási okirat).

3. Az anyakönyvi okiratok kiállítása

2018. január 1-től lehetőség van az ügyfél kérelmére az anyakönyvi kivonatok (születés, házasság, haláleset, BÉT) kinyomtatására a külképviseleten is. Attól függően, hogy az anyakönyvi esemény szerepel-e már az Elektronikus Anyakönyvi Rendszerben (EAK), a kivonatot néhány munkanapon belül elkészítjük. Amennyiben az anyakönyvi esemény még nem szerepel az EAK-ban, úgy a kérelmet a külképviselet először az illetékes anyakönyvvezetőhöz küldi, akinek ezt először a rendszerben kell rögzítenie. Csak az EAK rendszerbe rögzítést követően kerülhet sor az anyakönyvi kivonat kinyomtatására a külképviseleten. Az okirat kiállítás díjtalan.