ÚTLEVÉLKÉRELEM

 

Útlevélkérelem beadására előzetes időpont-egyeztetést követően, személyesen van lehetőség a nagykövetségen, vagy a Sao Pauló-i főkonzulátuson. A kérelmezőnek rendelkeznie kell a magyar állampolgárságát és személyazonosságát igazoló útlevéllel, vagy személyazonosító igazolvánnyal. Ezek hiányában állampolgársága a lakcímkártyáján található személyazonosító jel segítségével is ellenőrizhető. Személyazonosságát ez esetben más, érvényes dokumentummal kell igazolnia. A kérelem benyújtásakor a kérelmezőről fényképfelvétel készül, ujjlenyomatát és aláírását elektronikus formában rögzítik.

 

18 évesnél fiatalabb kérelmező mindkét szülőjének személyes jelenlétében adhatja be kérelmét, kivéve, ha a felügyeleti jog kizárólagos gyakorlását a személyesen megjelent egyik szülő a megfelelő okirattal (bontóítélet, halotti anyakönyvi kivonat, stb.) igazolni tudja.

 

A kérelmező feltétlenül hozza magával az érvényes, vagy lejárt magyar útlevelét, és legalább másolatban a magyar születési/házassági anyakönyvi kivonatát és lakcímkártyáját. Amennyiben még nem rendelkezik lakcímkártyával, javasoljuk, hogy használja fel az alkalmat annak egyidejű kérelmezésre.

 

Az útlevelet a kérelem átvételétől és a szükséges konzuli díj befizetésétől számított 1-3 hónapon belül, Magyarországról kézbesítik a külképviseletre. Sürgősségi eljárásra nincs lehetőség.

 

Ha a kérelmező nem tudja érvényes okirattal igazolni a magyar állampolgárságának fennállását, akkor a szükséges kérdőív kitöltésével és mellékletek beadásával kezdeményeznie kell az állampolgárság fennállásának vizsgálatát.

Ha a kérelmező születését/házasságát/válását Magyarországon még nem anyakönyvezték, akkor a szükséges kérdőív kitöltésével és mellékletek beadásával kezdeményeznie kell a hazai anyakönyvezést. Ha az anyakönyvezés korábban megtörtént, de a kérelmező nem rendelkezik az anyakönyvi kivonattal, vagy annak másolatával, kérjük, lépjen kapcsolatba a konzullal, mielőtt időpontot egyeztet az útlevélkérelem beadására.

Az útlevélkérelem elbírálását a hazai hatóságok felfüggesztik az állampolgársági vizsgálat, illetve az anyakönyvezés elvégzéséig és a szükséges dokumentumok átadásáig, ami adott esetben egy évnél hosszabb ideig is eltarthat.

 

IDEIGLENES ÚTLEVÉL (ELVESZETT ÚTLEVÉL)

Ha az ideiglenesen külföldön tartózkodó magyar állampolgár útlevele elveszik, lejár, vagy egyéb okból személyazonosításra, utazásra alkalmatlanná válik, hazatéréséhez ideiglenes magánútlevél kiállítását kérheti a nagykövetségtől. Az útlevél kiállítását a szükséges jegyzőkönyv és adatlap kitöltésével és aláírásával lehet kérelmezni. Csatolni kell 1 db új, személyazonosításra alkalmas, 3,5x4,5 cm-es fényképet, valamint - eltűnt útlevél esetén - a helyi rendőrségen felvett jegyzőkönyv másolatát is. A személyazonosítás megkönnyítése érdekében lehetőség szerint közölni kell az alábbi adatokat:

 • Név,
 • Születési hely, idő
 • Anyja neve
 • Magyarországi állandó és ideiglenes lakcím
 • Elveszett útlevél száma, érvényessége (fénymásolata, ha van)
 • Személyi igazolvány, kártya alakú jogosítvány száma, valamint
 • A kérelmező brazíliai elérhetősége
 • Magyarországi rokonok elérhetősége (amennyiben az értesítésüket kéri).

Amennyiben a magyar külképviselet felkeresése aránytalan nehézséget okoz, a magyar állampolgár bármely európai uniós nagykövetségtől vagy főkonzulátustól kérheti vészhelyzeti úti okmány (Emergency Travel Document – ETD) kiállítását, de ennek érdekében is fel kell vennie a kapcsolatot a magyar konzullal.

 

Egyéb tudnivaló:

A magyar külképviseletek az ideiglenesen külföldön tartózkodó magyar állampolgár hazatéréséhez csak rendkívüli esetben, igen korlátozott mértékben nyújthatnak anyagi támogatást. A bajbajutottak szükség esetén rokonaiktól, ismerőseiktől juthatnak leggyorsabban pénzhez, a Western Union gyorsátutalási szolgáltatás segítségével (brazíliai partner: Banco do Brasil).

A FÉNYKÉPRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A fénykép legyen:

 • 1 db 6 hónapnál nem régebbi,
 • színes,
 • igazolványkép méretű (35 x 45 mm),
 • éles, jó minőségű,
 • egész-arcos,
 • egyszínű, világos háttér előtt,
 • fejfedő nélkül, kivéve a vallási okokból viselt fejfedőt,
 • szemből fényképezett.

Szemüveg viselése megengedett, feltéve, hogy a szemek jól láthatóak maradnak és a fény nem tükröződik vissza a lencse üvegén.

Fejfedő (kendő) használata csak vallási okokból megengedett, feltéve, hogy az arc továbbra is jól kivehető a fotón.

A fényképnek meg kell felelnie a fenti előírásoknak. Amennyiben azok nem teljesülnek, a kérelmezőt új, a feltételeket kielégítő fénykép benyújtására szólítjuk fel.