Utazás Magyarországra

A külföldi állampolgárok Magyarországra történő beutazásával kapcsolatos általános információ a konzuli tájékoztatás honlapján érhető el:

http://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazas-magyarorszagra

 

Vízummentes beutazás

Dél-Amerikából az argentin, brazil, chilei, kolumbiai, perui, uruguayi és venezuelai állampolgárok vízummentesen utazhatnak be Magyarországra, amennyiben beutazásuk célja nem jövedelemszerző tevékenység, illetve a schengeni térségben tervezett tartózkodásuk időtartama nem haladja meg a 90 napot. Vízummentesek az EGT-tagállamok állampolgárainak családtagjai is, amennyiben rendelkeznek az EGT-állampolgár családtagja számára kiállított tartózkodási kártyával, vagy valamely schengeni tagállam által kiállított tartózkodási engedéllyel.

 

Schengeni vízum

Sem a brazíliavárosi nagykövetség, sem a Sao Pauló-i Főkonzulátus nem állít ki schengeni vízumot. Magyarország schengeni vízumképviseletét Brazíliában Svájc Sao Pauló-i Főkonzulátusa látja el. A dél-amerikai térségben a Buenos Aires-i és a quitói magyar nagykövetség mellett az alábbi missziók adnak ki schengeni vízumot Magyarország képviseletében:

Ország

Város

Külképviselet

Bolívia

La Paz

Spanyol Nagykövetség

Bolívia

Santa Cruz de la Sierra

Spanyol Főkonzulátus

Brazília

São Paulo

Svájci Főkonzulátus

Chile

Santiago

Svájci Nagykövetség

Kolumbia

Bogotá

Svájci Nagykövetség

Peru

Lima

Finn Nagykövetség

Suriname

Paramaribo

Holland Nagykövetség

Venezuela

Caracas

Görög Nagykövetség

A vízumkiadás feltételeiről az adott külképviselet ad pontos információt.

A teljes vízumképviseleti lista az alábbi honlapon érhető el:

http://konzuliszolgalat.kormany.hu/vizumkiadas-magyarorszag-neveben

 

Hosszú távú tartózkodás

A Magyarországra munkavállalás, vagy 90 napon túli tartózkodás céljából beutazni kívánó külföldi állampolgár személyesen nyújthat be tartózkodási engedély iránti kérelmet a nagykövetségen, vagy a Sao Pauló-i főkonzulátuson Ennek pozitív elbírálása esetén egy egyszeri, tartózkodási engedély átvétele céljából történő beutazásra, és legfeljebb 30 napos tartózkodásra jogosító vízumot kap. A tartózkodási engedély kérelmezésekor minden esetben szükség van az alábbi dokumentumok bemutatására:

 • útlevél, melynek érvényessége 3 hónappal meghaladja az igényelt vízum érvényességét;
 • hiánytalanul, olvashatóan kitöltött és aláírt vízumkérdőív; 
 • oda- és visszaútra szóló megváltott repülőjegy;
 • a magyarországi lakhatás és megélhetés igazolása
 • egészségügyi biztosítás (legalább 30 000 euró összegű fedezetet nyújtó utasbiztosítás)
 • a jogszerű tartózkodás igazolása, amennyiben a kérelmező nem a lakóhelye szerinti ország állampolgára.
 • befizetett vízumdíj 

A vízumkérelem teljesítéséhez a fenti általános követelményeken túl a beutazási célját is igazolni kell az alábbiak szerint:

Munkavállalás

 • vízumkérdőív,
 • munkaszerződés,
 • munkavállalási engedély,
 • igazolás a munkakör betöltéséhez szükséges szakképzettségről,
 • nyilatkozat, igazolás a várható jövedelemről,

Tanulmányok folytatása

 • vízumkérdőív,
 • az oktatási intézmény meghívólevele;
 • az oktatási intézmény igazolása a tandíj befizetéséről/tandíjmentességről.

Családegyesítés

 • vízumkérdőív,
 • házassági/születési anyakönyvi kivonat hiteles másolata, és
 • a magyarországi rokon útleveléről készített másolat.

Látogatás

 • vízumkérdőív,
 • a meghívó útlevelének vagy személyi igazolványának másolata.

Gyógykezelés

 • vízumkérdőív,
 • a fogadó egészségügyi intézmény neve, címe,
 • igazolás a gyógykezelésről, annak jellegéről, várható időtartamáról,
 • anyagi fedezet igazolása a gyógykezeléshez és a magyarországi tartózkodáshoz,

Kutatás

 • vízumkérdőív,
 • akkreditált kutatószervezettel kötött fogadási megállapodás

Önkéntes tevékenység folytatása

 • vízumkérdőív,
 • törvényben meghatározott fogadó szervezettel kötött szerződés önkéntes tevékenység folytatásáról (pl. helyi önkormányzat, egyház, könyvtár, stb.).

Egyéb (pl. AIESEC vagy IAESTE csereprogram)